Management

Ing. Alexej Osinin
Managing Director

Tým

Mgr. Daniel Kopecký
Property manager Komerční nemovitostí
Ing. Petr Svoboda
Property manager Rezidenční nemovitostí
Michaela Holá
Financial manager
Bc. Tomáš Hálek
Facility Manager
Zuzana Ságnerová
Property Administrator