Property Management

Property management

Poskytujeme komplexní služby Property managementů pro klienty v různých segmentech Real Estate: pro obchodní, administrativní a smíšená centra v oblasti komerčních nemovitostí, pro nájemní budovy nebo pro objekty sdružení vlastníků v segmentu rezidenčních nemovitostí.

Tým správy nemovitostí jménem majitelů řídí a spravuje nemovitý majetek za účelem dosažení maximalizace hodnoty, včetně:

  • správy nájmů, poplatků za služby, údržby, poplatků a daní, provozních rozpočtů a procedur spojených se zabezpečením, pojištěním a administrativou
  • správy účetnictví, sledování nákladů, řízení právních aspektů a aspektů týkajících se společnosti a smluv
  • správy pronájmu nemovitostí a vytváření pravidel a postupů pro nájemníky
  • sjednávání a řízení financování projektů
  • doporučování nejvhodnějších pojišťovacích nástrojů
  • přípravy pravidelných hlášení a výkazů o správě budovy
  • řízení procesu pronajímání

Maximálně efektivní systém naší práce umožňuje poskytovat vlastníkovi důvěryhodné informace potřebné pro přípravu optimálních finančních a strategických plánů rozvoje nemovitostí.

Contact

Mgr. Daniel Kopecký
Property manager Komerční nemovitostí
Mgr. Daniel KopeckýProperty manager Komerční nemovitostí

Phone: +420 601 353 266

Email: kopecky@rustler.eu

Ing. Petr Svoboda
Property manager Rezidenční nemovitostí
Ing. Petr SvobodaProperty manager Rezidenční nemovitostí

Phone: +420 222 101 171

Email: svoboda@rustler.eu

Zuzana Ságnerová
Property Administrator
Zuzana SágnerováProperty Administrator

Phone: +420 720 048 651

Email: sagnerova@rustler.eu