Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně soukromí jsme vypracovali, abychom vám v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů sdělili, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a jaké volby máte jako návštěvník této webové stránky k dispozici.

Některá vysvětlení jsou bohužel značně technická. Snažili jsme se je však podat co nejuchopitelněji a sdělit vám nejdůležitější informace jasným a jednoduchým způsobem.

Automatické ukládání údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, náš webový server, což je počítač, na kterém je tato webová stránka uložena, automaticky ukládá následující údaje:
1) název hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého je proveden přístup
2) Datum a čas
3) Adresa navštívené webové stránky
4) Adresa předchozí navštívené stránky (URL odkazovacího serveru)
5) používaný operační systém
6) používaný prohlížeč a jeho verze

Tyto údaje jsou technické protokoly žádosti na naší webové stránce, které jsou uložené v souborech protokolů webového serveru asi 2 týdny a po uplynutí této doby jsou automaticky vymazány. Tyto údaje nikomu nepředáváme, nemůžeme však vyloučit, že je v případě vyšetřování nezákonné činnosti nebudeme my nebo soudy či jiné orgány za účelem stíhání takové činnosti prohlížet.

Právním základem našeho jednání je čl. 6 § 1 písm. f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), protože máme oprávněný zájem zajistit bezchybný a bezpečný provoz naší webové stránky prostřednictvím záznamu souborů protokolu webového serveru. Tyto soubory protokolu nám pomáhají analyzovat chyby a dále vylepšovat a zabezpečovat naše online prostředí před případnými útoky.

Ukládání osobních údajů

Osobní údaje, která nám na této webové stránce prostřednictvím kontaktních formulářů poskytnete, budou použity pouze k uvedenému účelu. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, rozpočet projektu nebo jiné osobní údaje uvedené ve formuláři, které použijeme spolu s datem, časem a IP adresou pouze k uvedenému účelu, budeme je bezpečně uchovávat a nesdělíme je třetím stranám.

Vaše údaje použijeme pouze k uvedenému účelu. Například k tomu, abychom vás kontaktovali, protože jste jako návštěvník výslovně vyslovili přání být kontaktováni, a za účelem zpracování služeb a zboží nabízeného na této webové stránce.

Vaše osobní údaje nebudeme sdělovat bez vašeho souhlasu, nemůžeme však vyloučit možnost, že v případě vyšetřování nezákonného jednání k nim budou mít přístup úřady a/nebo soudy nebo že těmto úřadům a/nebo soudům příslušné údaje sdělíme.

Jestliže se na nás obrátíte prostřednictvím formuláře na webové stránce nebo e-mailu, uložíme údaje, které nám poskytnete, pro účely vyřízení vašeho požadavku a případné navazující dotazy až do jeho uzavření. Váš požadavek budeme považovat za uzavřený v případě, že z vašeho jednání – např. odmítnutí nabídky bez zájmu o alternativní nabídku – vyplývá, že nadále nemáte zájem. Vaše údaje budeme ukládat výhradně na svých serverech a koncových zařízeních a nepředáme je třetím stranám.

Objednávkové formuláře

Jestliže zadáte objednávku prostřednictvím některého z našich objednávkových formulářů, budou nám údaje zaslány prostřednictvím bezpečného připojení.
Tyto údaje zahrnují počet objednaných produktů, vaše křestní jméno a příjmení, fakturační adresu, e-mailovou adresu a případně název společnosti.
Údaje z objednávky využíváme výhradně pro účely účetnictví a k odeslání vaší objednávky.

Šifrování TLS pomocí protokolu HTTPS

K bezpečnému přenosu dat na internetu (v souladu se zásadou ochrany soukromí již od návrhu článku 25 (1) GDPR) využíváme protokol Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS. Díky HTTPS, rozšířenému šifrovacímu protokolu k bezpečnému přenosu dat na internetu, jsme schopni zajistit ochranu důvěrných údajů. Použití tohoto zabezpečení přenosu údajů poznáte podle malého symbolu zámku v levé horní části vašeho prohlížeče a písmen https (nikoli pouze http) v názvu adresy. Naši webovou stránku nelze navštívit prostřednictvím http, tedy bez šifrování, a uživatelé tak nemohou neúmyslně odesílat nešifrovaná data.

Cookies

K ukládání údajů o konkrétním uživateli využíváme cookies. Cookie je malý datový soubor zasílaný mezi webovým prohlížečem a webovým serverem, který má význam pouze pro webovou aplikaci, např. online prodejnu (např. obsah virtuálního nákupního košíku).
Existují dva typy cookies: cookies první strany, které vytváří naše webová stránka, a cookies třetích stran, které vytvářejí jiné webové stránky (např. Google Analytics nebo Typekit).
Cookies se dále dělí do dvou kategorií: cookies, které jsou nezbytné ke správnému fungování webové stránky, a cookies používané k vylepšování uživatelské zkušenosti a k marketingovým účelům.
Cookies využíváme k tomu, aby byla naše webová stránka pro uživatele příjemnější. Některé cookies zůstávají uložené na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Vaše práva

V zásadě máte právo na obdržení informací, opravu, výmaz, omezení přístupu, přenositelnost údajů, odvolání souhlasu a vznesení námitky. Domníváte-li se, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo došlo k porušení vašich nároků v oblasti osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný orgán dozoru. Na území Rakouska se jedna o úřad pro ochranu osobních údajů, který můžete kontaktovat následovně:

Úřad pro ochranu osobních údajů Česká republika:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111 (Ústředna)
fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

Naši společnost můžete kontaktovat na této adrese:

Rustler Gruppe GmbH
Mag. Robert Wegerer
Mariahilfer Straße 196/Eingang Lehnergasse 3
1150 Wien
Telefon: +43 (1) 904 2000-0
E-Mail: <a href=“mailto:office@rustler.eu“>office@rustler.eu</a>